Direct naar navigatie

Kom

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Korte dijk (Van der Windt)

Kom

Archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor vonden deze kom op de locatie van de 19e-eeuwse scheepswerf Van der Windt. De faience kom (of volgens het door archeologen gebruikte Deventer-systeem: het bord) is versierd met een zeilschip.

Scheepswerven

De archeologen onderzochten drie percelen op het terrein. Het meest zuidelijke perceel behoorde sinds het einde van de 19e eeuw toe aan Albert Pronk. In 1907 begon hij met de aanleg van een sleephelling. Maar na de oorlog keerde het tij voor de haringvisserij en de daarmee verbonden scheepsbouw. In 1957 werd het laatste schip van deze werf te water gelaten.
Het noordelijke perceel was tot aan het begin van de 19e eeuw deel van het Buizengat, dat op die locatie een knik vertoonde. Uit kaartmateriaal valt op te maken dat deze knik tussen 1821 en 1830 is gedempt. Op het aangeplempte deel van het Buizengat sticht Leendert van Dam in 1850 de werf ‘De Hoop’. In 1866 koopt Van der Windt het terrein. De werf deed tot in 1968 dienst.

Askuil

Het middelste perceel kocht de gemeente al in 1743 aan om als askuil te dienen. In die tijd zamelde men het as in om als bemesting op het land te gebruiken. In de as ‘verdween’ ook veel ander afval. Archeologen troffen verschillende pakketten afval aan, vol afgedankt serviesgoed. De kom met het zeilschip komt uit deze kuil. Later bouwde men een over de kuil een schuur. De schuur werd rond 1890 gesloopt en op het perceel verrees een pakhuis.

Reacties