Direct naar navigatie

Kloostermop

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Parallelweg Holysingel

kloostermop

Deze baksteen, ook wel kloostermop genoemd, is een restant van een klein kasteel dat hier vroeger heeft gestaan. De pootafdruk op de steen is van een hond. Tijdens het drogen van de steen, moet het dier zijn poot op de nog natte klei hebben gezet.

Mottekasteel

'Kasteel' is misschien een iets te groot woord voor het torentje dat hier heeft gestaan. In zijn vroegste vorm bestond het kasteeltje uit een gracht, een steile kunstmatige heuvel en een 12 tot 14 m hoge toren. We noemen zulke verdedigingswerken mottekastelen. De toren lag op een kleine afstand van een boerderij. In tijden van nood konden de bewoners hun toevlucht nemen in de toren.

Ontginningslocatie

De locale edelen Nicolaas en Reinier van Hoylede bouwden ieder voor zich een mottekasteel op de locaties van vroegere ontginningsboerderijen. Eén kasteel realiseerde men hier. De ontginningen van het veengebied vonden vanaf de 11e eeuw plaats onder invloed van het grafelijk hof, dat ter hoogte van het huidige Liesveldviaduct lag. De ontginningen volgde natuurlijke structuren in het landschap, zoals de kreken. De kreek die langs deze locatie liep, heette Hoeyliede of Hoylede, wat zoveel betekent als hooggelegen. De kreek lag ook hoger, dan de kreek de Vlaarding die even verderop een stuk lager in het landschap lag.  

Verwoest

In de tachtigjarige oorlog verwoestte brand de toren. De toenmalige eigenaar Johan Basius bouwde de toren echter weer op. In 1860 sloopte men de toren. Het was toen de laatste toren die nog overeind stond op het huidige Vlaardingse grondgebied. In 1964 moest ook de boerderij wijken voor de nieuwbouw van de wijk Holy. Het inrijhek bleef behouden en kreeg een nieuwe functie als toegangspoort van het rosarium. Het hek is tegenwoordig beschermd als rijksmonument. De locatie zelf is beschermd als Gemeentelijk Archeologisch Monument.

Reacties