Direct naar navigatie

Kasteel Holy

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie informatiebord met QR-code: speeltuin Hoog Lede, Holy

Je staat nu op de locatie waar vroeger het kasteel Holy stond. Het verhaal op het bord is verzonnen, maar zou best waar gebeurd kunnen zijn…

kasteel Holy

Diederik

De jongen, Diederik, heeft de naam gekregen van een historische figuur: Didderic van Hoylede. Als Diederik volwassen is, zal hij, samen met zijn neef, ridder zijn in het gevolg van graaf Floris de Vijfde. Tenminste, we denken dat het zijn neef was, want hij droeg dezelfde naam. Het was toen gebruikelijk dat je als oudste zoon de naam van je opa kreeg, met als toevoeging de naam van je vader. Hun vaders kennen we hierdoor ook bij naam, namelijk Nicolaas en Reinier. We nemen dus aan dat zij broers waren.

Kasteel Holy en Joffer Aechtenwoning

De twee broers, vaders van beide Diederikken, lieten elk een kasteel bouwen langs de Hoylede. Het kasteel Holy, waar je nu dus staat, en een kasteel dat ooit op zo’n vijfhonderd meter hier vandaan lag (op de hoek van de Beatrixlaan en de Willem de Zwijgerlaan). Dit torentje is bekend van een oude kaart waarop het staat aangeduid als Joffer Aechtenwoning. Wie precies welk kasteel bouwde is ons helaas niet bekend, omdat dit moeilijk uit de historische bronnen is vast te stellen. Dat het Reinier en Nicolaas waren die de kasteeltjes bouwden, baseren we op de datering van de vroegste fase van de kasteeltjes, namelijk rond 1240.

manquette kasteel HolyKastelen, ridders en rovers

De vader van Diederik uit het verhaal, de ridder van Hoylede, liet dus een stevige toren bouwen, ook gaf hij de opdracht een gracht te graven. De werklieden wierpen de grond uit de gracht tegen de toren aan. Zo ontstond er een stijl heuveltje, hierdoor was het nog lastiger de toren binnen te dringen. Een kasteel bouw je natuurlijk niet zomaar: het is een verdedigingswerk. De middeleeuwen waren ruwe tijden: ridders vochten onderling, en rovers zwierven plunderend rond. Als het er om ging spannen, kon de vader van Diederik zich, samen met zijn gezin en de mensen die voor hem werkten, veilig terugtrekken in het kasteel.

kasteel Holy 1717 Abraham RademakersDe levensloop van een kasteel Holy

Het kasteel Holy heeft lang overeind gestaan. In de Tachtigjarige oorlog is het kasteel afgebrand, maar de toenmalige eigenaar liet de toren weer opbouwen, naar smaak van die tijd. Zo kennen we het torentje van de prent uit 1717 van Abraham Rademakers, zonder gracht en heuvel. Hij ging er ten onrecht van uit dat de toren deel uit gemaakt had van een groter kasteel. In 1860 zijn het kasteeltje en de boerderij gesloopt.

Hoog Lede, Hoylede, Holy

De naam Hoylede, of Hoog Lede, betekent hooggelegen. De aanduiding gaf men aan de noordelijke kreektak van de Vlaarding, omdat deze hoger in het landschap was gelegen. De ridder van Hoylede, was dus heer van het gebied waar deze eeuwenoude kreek stroomde. Later is de naam verbastert tot Holy. Ook nu nog is er een heer van Holy in de persoon van Michiel van Aardenne.

 

Reacties