Direct naar navigatie

Kannetje

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Markgraaflaan

kannetje

Dit kleine kannetje vonden amateurarcheologen van de archeologische werkgroep Helinium op het terrein de Hogewerf. Het kannetje met een loodglazuur op de hals is van zogenaamd Maaslands wit-aardewerk. Dit soort aardewerk komt vanaf het midden van de 12e eeuw voor.

De Hogewerf

Het terrein dat hier lag, kennen we van een kaart van Potter uit 1642. Op de kaart duidt de landmeter het terrein aan als ‘Hoge Werff’. Uit historisch onderzoek blijkt dat het terrein in de middeleeuwen eigendom was van de Hollandse graven. De grootte van het terrein, 80 are, maakt het aannemelijk dat het hier om het grafelijk hof gaat.

Archeologisch onderzoek

Toen de renovatie van het Liesveldviaduct begin jaren ‘90 startte, besloot de voormalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek om samen met Helinium een onderzoek te verrichten. Op het terrein troffen de archeologen twee middeleeuwse grachten aan. De oudste was 2,5 m breed, en was de voorloper van een 7 m brede gracht. De ligging van de grachten kwam mooi overeen met de aanduiding van de Hogewerf op de historische kaarten.

Lange bewoningsgeschiedenis

Op het terrein troffen de archeologen niet alleen structuren aan uit de middeleeuwen. Het oudste wat zij ontdekten was een boerderij uit de late ijzertijd (1ste eeuw voor Chr.). Ook vonden ze een munt uit de Romeinse tijd. Één kuil konden de onderzoekers dateren in de vroege middeleeuwen. Opmerkelijk, want veel vondsten uit die periode komen archeologen niet tegen in de Vlaardingse bodem. Het lijkt wel of er hier toentertijd haast geen mensen woonden. De kuil bewijst echter het tegendeel.

Reacties