Direct naar navigatie

Kan

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Brederostraat

kan

Deze middeleeuwse steengoedkan troffen onderzoekers van het archeologiebedrijf BAAC aan tijdens een opgraving van een boerderij die historisch bekend is als Engel Engelsznwoning.

Engel Engelsznwoning

Engel Engelsznwoning wordt al vanaf 1562 op diverse kaarten afgebeeld. De resten van de boerderij die de archeologen aantroffen, konden gedateerd worden tussen de 17e- en 20e eeuw. Er kwamen funderingen, plavuizen, een beerput en drie waterputten aan het licht. De locatie van deze resten was goed bekend: het erf van de boerderij bleef zijn agrarische karakter tot in de jaren ’20 van de vorige eeuw behouden. In 1925 startte de inrichting van de Markgraaflaan, gevolgd door de aanleg van de Vondelstraat, de Henriëtte Roland Holststraat en de Brederostraat in 1934. Ondanks de stedelijke bebouwing bleef de woning van Engel Engelszn. tot in het midden van de jaren ’40 van de 20ste eeuw bestaan.

Moated site

Uit historische bronnen blijkt echter dat de woning een middeleeuwse oorsprong moet hebben. Tijdens het onderzoek troffen de archeologen een gracht uit de 14e eeuw aan. De gracht vormt het zuidoostelijk deel van een zogenaamde moated site. Dit is een omgrachtte kavel. Vaak stond op de hoek van zo’n terrein een woontoren, maar soms omsloot de gracht alleen een agrarisch terrein. De resten van een toren zijn hier niet aangetroffen. Het kan zijn dat de restanten van dit gebouw buiten het onderzoeksterrein lagen.

Reacties