Direct naar navigatie

Grape

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Prinses Beatrixstraat

grape

Archeologen uit het team van de Rotterdamse archeoloog Hoek vonden deze kleine grape van roodbakkend aardewerk tijdens een onderzoek op deze historische locatie. Van de roet- en kalkaanslag kan afgeleid worden dat de grape als kook- en als pispot is gebruikt.

Joffer Aechtenwoning

Landmeter Potter bracht de locatie in 1572 in kaart. In een schilderachtig tafereeltje, op een verder zeer precieze kaart, verbeeldt hij de woning als een vierkant torentje met zadeldak, twee andere gebouwen en twee hooibergen. Het complex draagt de naam Joffer Aechtenwoning.

Middeleeuwse oorsprong

Het kasteeltje was waarschijnlijk één van de mottekastelen die de gebroeders van Hoyleden lieten bouwen in de 13e eeuw. Zij kozen als locatie twee voormalige ontginningsboerderijen. Op het terrein van de Joffer Aechtenwoning heeft Hoek de restanten van een 11e-eeuwse ontginningsboerderij ontdekt. Later is deze boerderij verschillende malen herbouwd. Het mottekasteel bestond uit kleine toren op een steile heuvel omringd door een gracht.

Verwoest en gesloopd

De mottetoren is waarschijnlijk in de Tachtigjarige oorlog verwoest. Begin 18e eeuw verscheen op de locatie een L-vormige boerderij. De restanten van deze boerderij zijn niet teruggevonden door Hoek. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat het erf in 1880 is afgegraven om de Holyweg op te hogen. De boerderij moet echter al lange tijd daarvoor, waarschijnlijk begin 19e eeuw, zijn afgebroken.

Reacties