Direct naar navigatie

Balans

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Hoogstraat/Peperstraat

balans

Leden van de archeologische werkgroep Helinium vonden deze houder van een muntbalans in 1990 bij de opgraving op deze locatie. De fraai versierde houder komt uit een middeleeuws afvalpakket.

Van oeverwal tot Hoogstraat

De onderzoekers groeven op deze locatie meer dan 5 m diep, tot op de oude oeverwal. Hier woonden in de middeleeuwen al mensen. Het leven op een oeverwal was niet zonder gevaar. Bij hoogwater stroomde het water gewoon door het huis. Daarom hoogden de mensen hun erven op. Waarmee? Met afval en mest! Uiteindelijk ontstond door meer dan tien eeuwen ophogen de hooggelegen straat zoals wij die nu kennen: de Hoogstraat.

Bouwactiviteiten vanaf de 11e eeuw

In de 11e eeuw groeide Vlaardingen uit tot een belangrijke nederzetting in het graafschap dat later Holland zou heten. Van deze tijd zien archeologen veel terug in de grond. In eerste instantie bouwden de middeleeuwers eenvoudige houten huizen, maar aan het eind van 13e eeuw ging men ook stenen huizen bouwen. De onderzoekers konden in totaal vier steenbouwfasen onderscheiden op deze locatie.

Reacties