Direct naar navigatie

d' Engelsche Boomgaert

Brugklasleerlingen van Sg. Spieringshoek in Schiedam werken aan een tentoonstelling over het kasteel dat vroeger op de locatie van "d’ Engelsche Boomgaert" heeft gestaan. Dit doen zij in opdracht van het Vlaardings Archeologisch Kantoor in het kader van het Technasiumvak O&O (Ontwerpen en Onderzoeken).

 Technasium en O&O

Het doel van het technasiumonderwijs is leerlingen te interesseren voor bètaonderwijs en te stimuleren dat zij in de bovenbouw een bètaprofiel kiezen. Het kenmerk van het vak O&O is dat leerlingen in hoge mate zelfstandig individueel of in groepen onderzoek doen, oplossingen bedenken en constructies ontwerpen op basis van opdrachten uit het bedrijfsleven met een bèta-achtergrond.

Leerlingen van het Technasium

De leerlingen gaan deze tentoonstelling vormgeven. Zij zullen op innovatieve wijze reconstructies en modellen maken van de kasteel en de gebruiksvoorwerpen. Een archeologieproject leent zich dan ook uitstekend voor de doelstellingen van het vak O&O. Omdat de leerlingen vrij zijn om de inhoud en de vorm te bepalen, oefenen zij zich in het doen van onderzoek (namelijk wat willen we laten zien en vertellen) en ontwerpen (hoe gaan we het vertellen en laten zien).

De tentoonstelling

Verschillende brugklassen werken aan de tentoonstelling. Het is de bedoeling dat aan het eind van het schooljaar alle reconstructies en modellen samengevoegd worden tot één tentoonstelling, waar ook de echte archeologische vondsten deel van uit maken. Deze tentoonstelling zal te zien zijn in Vlaardingen. De locatie is nog niet bekend.

Video's

Opening Technasium Werkplaats

Opening Technasium Werkplaats Sg. Spieringshoek, leerlingen vertellen over project d'Engelsche Boomgaert