Direct naar navigatie

Voortgezet onderwijs

Op dit moment bieden het Stadsarchief, het Museum Vlaardingen en de archeologische dienst van de gemeente Vlaardingen geen speciale programma's aan voor het voortgezet onderwijs.

De redactie moedigt docenten aan om in samenwerking met de erfgoedinstellingen een passend project voor de klas samen te stellen of groepsbezoeken aan de instellingen vast te leggen.

Individuele leerlingen kunnen altijd in het Stadsarchief aan het Plein Emaus 5 terecht tijdens openingstijden (dinsdag, donderdag en vrijdag van 10-17 uur).

Iedere donderdagmiddag van 13-16 uur en op afspraak (Carolien van Loon: (carolien.vanloon@vlaardingen.nl) zijn leerlingen ook van harte welkom op het archeologisch depot van de gemeente.

Culture Candy: de brugklascultuurdag

Het Stadsarchief zet samen met Museum Vlaardingen en de archeologische dienst van de gemeente hoog in op de cultuurhappening 'Culture Candy'. In het schooljaar 2018/2019 vindt Culture Candy op maandag 15 april plaats. Wilt u meer weten, klik dan hier.

Educatieve projecten in het verleden

Het Stadsarchief verzorgde de afgelopen jaren verschillende educatieve projecten voor het voortgezet onderwijs. Daarbij werkte het archief tot 2010 nauw samen met het Museum Vlaardingen. Zo ontstond in 2006 een educatief project rond het thema het rederijkersfeest (landjuweel) van 1616 met de titel: 'Wat is goed voor het land...?' .

In 2008 en 2009 leidde de samenwerking tot nog twee educatieve projecten te weten 'Hoera, het is een....!', over geboorterituelen en 'Bruidstranen' over gebruiken rondom het huwelijk. Lesbrieven van deze projecten kunnen bij het Stadsarchief kosteloos worden aangevraagd.