Direct naar navigatie

Basisonderwijs

Aansluiten bij een project op school en ander maatwerk is dus vaak mogelijk. Daarnaast bieden deze instellingen ook verschillende educatieve projecten aan.

Spring in het erfgoedbad!

Op speurtocht door de depots van het Stadsarchief

Kunst- en cultuureducatie schooljaar 2018/2019

Dankzij Cultuurlijn 2018/2019 - 'Vlaardingse Schatten' maken alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 kennis met verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Het Stadsarchief en het archeologisch depot bieden tijdens het hele jaar 2018 lesprojecten aan die geheel in het teken staan van '1018 - De Slag bij Vlaardingen'.

We beginnen bij het Stadsarchief, dat in samenwerking met Streekmuseum Jan Anderson tot half december 2018 het lesproject '1018 tot 2018 - Corneels Duizendjarige Tijdreis' aan de Vlaardingse groepen 7 aanbiedt. De kleine Corneel heeft álle tijdvakken vanaf de middeleeuwen meegemaakt en kan dus uit eigen ervaring vertellen wat er allemaal gebeurd is in de stad. Hij neemt de leerlingen mee door duizend jaar Vlaardingse geschiedenis. Na de voorbereiding op school gaan de leerlingen op bezoek in het Stadsarchief en Streekmuseum Jan Anderson. Jan heeft een leuke expositie met de naam '1000 Jaar Vlaardingen' ingericht. Het lesproject bestaat uit een lesbrief, een werkblad, een docentenhandleiding en een evaluatieformulier. Je kunt het lesmateriaal hier downloaden:

Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs meedoen met het erfgoedproject 'De Geuzen in de Tweede Wereldoorlog'. Hierbij staat deze allereerste verzetsgroep, waarvan de leden afkomstig waren uit Vlaardingen en omgeving, centraal. Het lespakket bestaat uit een lesbrief, een werkblad, een docentenhandleiding, een verhaal om in de klas voor te lezen en een evaluatieformulier. Een en ander vindt plaats in samenwerking met Streekmuseum Jan Anderson.

Even voor de duidelijkheid, de leerkrachten van de Vlaardingse groepen 7 kunnen uit bovenstaande twee lespakketten dus een keuze maken.

Het Archeologisch & Bouwhistorisch Depot laat de leerlingen weer op een heel andere manier kennismaken met de geschiedenis van hun stad:

Voor het aanbod van Museum Vlaardingen in 'Vlaardingse Schatten' kunt u contact opnemen via het algemene e-mailadres: info@museumvlaardingen.nl, Annet van der Vat.

 

Wij hopen dat alle Vlaardingse basisscholen meedoen aan de erfgoedprojecten en een geweldige tijd beleven!

Video's

Vlaardingen in WO II (canonreeks deel 11)

In deze aflevering van de canonreeks zijn we samen met de kinderen uit groep 7 van de Bavinckschool te gast in het Stadsarchief en het Streekmuseum Jan Anderson. Dat alles in het kader van het erfgoedproject dat door het Stadsarchief, het Streekmuseum en de Stichting Geuzenverzet is opgezet om ook de jongere generatie mee te nemen in de beleving van wat Vlaardingen en de Vlaardingers meemaakten in de Tweede Wereldoorlog.