Direct naar navigatie

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website, aarzel dan niet om contact op te nemen met de webredactie: info@geschiedenisvanvlaardingen.nl.
U kunt bij ons ook terecht met al uw wetenswaardigheden en vragen over de (cultuur-)geschiedenis van onze stad. Wij stellen uw reacties erg op prijs!

De verschillende instellingen die meewerken aan 'Geschiedenis van Vlaardingen' dragen elk op hun manier bij aan het ontsluiten van onze geschiedenis.
Hieronder leest u wat zij doen en vindt u een link naar hun websites.

De archeologische dienst

De archeologische dienst van de gemeente Vlaardingen is het kenniscentrum voor de archeologie van Vlaardingen. De dienst beheert en onderzoekt de vondsten uit de Vlaardingse bodem. De resultaten presenteren zij aan jong en oud, aan leek en wetenschapper. Daarnaast geven de archeologen mensen die in de grond willen graven, bijvoorbeeld om te bouwen, advies over het verrichten van archeologisch onderzoek.

Website: vlaardingen.nl/archeologie

Stadsarchief Vlaardingen

Het Stadsarchief is een plaatselijk historisch onderzoekscentrum voor iedereen die zich recreatief of beroepshalve wil verdiepen in de geschiedenis van de streek, stad, straat en/of familie. Primair verzamelt, beheert en ordent het Stadsarchief alle archiefstukken die de plaatselijke overheden van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, Zouteveen en sinds 2004 ook Maassluis door de eeuwen heen hebben ontvangen of opgemaakt. Tevens bezit het een uitgebreide foto-, prenten- en kaartencollectie, een collectie audiovisueel materiaal, een kranten- en tijdschriftencollectie, een handschriftencollectie, een bibliotheek en vele, vele niet-gemeentelijke archieven.

Website: vlaardingen.nl/stadsarchief

Museum Vlaardingen

Het Museum Vlaardingen beheert collecties over de Nederlandse zeevisserij en de stad Vlaardingen. De museale collectie bestaat uit een verzameling voorwerpen, beeldmateriaal (schilderijen, tekeningen, affiches, foto’s en negatieven), technische tekeningen en archivalia. De bibliotheekcollectie bestaat uit boeken, tijdschriften, kranten en het Centraal Visserijregister.

Website: museumvlaardingen.nl

Monumentenzorg

De afdeling Stadsontwikkeling en Toezicht zorgt voor het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarde van de stad. De ontwikkeling die Vlaardingen doormaakte van een middeleeuwse vissersnederzetting tot industriehaven is af te lezen van de gebouwen en is van nationaal belang. De gebouwen en de hiermee samenhangende structuren vormen de collectie die beschermd wordt in bestemmingsplannen en door het aanwijzen van monumenten en beeldbepalende panden.

Website: vlaardingen.nl/monumenten, vlaardingen.nl/beschermd stadsgezicht