Direct naar navigatie

Willem Beukelszoonstraat, Theo Thijssenschool

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

De Theo Thijssenschool. Oorspronkelijk het gebouw van School D. In oktober 1915 besloot de Vlaardingse gemeenteraad tot de bouw van een school voor M.U.L.O. naar een ontwerp van de directeur van Gemeentewerken, ir. L.H.E. van Hylckama Vlieg op de hoek van de Willem Beukelszoonstraat en de Nieuwe Kerkstraat. Op 4 september 1917 werd het gebouw geopend. De school telde twaalf lokalen. Datzelfde jaar werd per 1 juli aan School D benoemd de onderwijzer L.M. Bouman. Een gewichtig besluit, want hij is bijna veertig jaar aan deze school verbonden geweest, waarvan 34 jaar als hoofd. Het aantal leerlingen nam zo snel toe dat in 1921 in de Cornelis Houtmanstraat een vleugel moest worden aangebouwd. Op 31 december 1922 telde School D 509 leerlingen. Met ingang van 1 september 1923 werd de school gesplitst in twee zes-klassige scholen voor gewoon lager onderwijs, met daaraan verbonden drie kopklassen voor M.U.L.O. De 'oude' School D heette voortaan D1 en D2, de nieuwe I1 en I2. Hoofd van de D-scholen bleef L.M. Bouman en hoofd van de I-scholen, gevestigd aan de Cornelis Houtmanstraat, werd M. Boogaerdt. School D is een van de weinige oude schoolgebouwen die tot op heden bewaard zijn gebleven.

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.