Direct naar navigatie

'Vlaerdinghen'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart van Jacob van Deventer (ca. 1560). Vanaf 1557/1558 tot 1575 vervaardigde de bekende kaartmaker Jacob van Deventer kaarten van alle 260 steden in de Nederlanden, waarschijnlijk voor militair-strategisch gebruik. Van iedere stad werd eerst een opmetingskaart, de minuut, gemaakt (deze kaart), die vervolgens werd uitgewerkt in een netkaart (kaart 4 uit de Historische Atlas van Vlaardingen). De minuten zijn in Nederland gebleven, terwijl de netkaarten in de Bibliotheca Nacional te Madrid berusten. De kaart toont nauwkeurig het Vlaardingen van voor de grote brand van 1574. De wegen, dijken en bebouwde percelen zijn relatief betrouwbaar afgebeeld. De vorm van de kerk komt echter vreemd over. Uit andere bronnen (opgravingen en kaartmateriaal) is bekend dat het een kruiskerk was met de toren in het midden, terwijl deze hier aan de westzijde van de kerk staat. Verder zijn herkenbaar het stadhuis, de molen en de kloosterkerk aan de Waal.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.