Direct naar navigatie

'Vlaerdingen', reproductie uit kaartboek

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart. De afgebeelde kaart maakt onderdeel uit van een kaartboek van landbezit van de voormalige Abdij van Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. Na de reformatie werden de kloostergoederen geconfisceerd en onder het beheer gebracht van de Ridderschap van Holland, die hiermee onder andere de Universiteit van Leiden financieel ondersteunde. Onder het landbezitbevond zich ook een vijftal complexen land in Vlaardinger-Ambacht, afgedrukt onder de nrs. 29, 30, 39, 42, 43 en 75 in de Historische Atlas van Vlaardingen. Het hier weergegeven perceel land bevindt zich in de Holiërhoekse Polder, ten zuiden van de Holij(erhoekse)weg, vlakbij de kruising met de Breeweg/Zouteveenseweg. Opvallend is het door Dou herhaald weergegeven plaatsbepalingssysteem. Op de kaart tekende hij lijnen in de richting van de kerktorens in de omgeving en vermeldde het aantal graden tussen deze zichtlijnen.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.