Direct naar navigatie

'Vlaerdingen' , kaart opgenomen in 'Toneel ofte Beschrijvinghe des landts ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een handschriftkaart voorstellende een plattegrond van Vlaardingen, getekend in 1632, toegeschreven aan kaartmaker Balthasar Florisz van Berckenrode in opdracht van Marcus Boxhoorn. In 1632 kwam de 'Theatrum Hollandiae ' van Marcus Boxhorn van de pers rollen en kort daarna de Nederlandse vertaling van dit boek 'Toneel ofte Beschrijvinghe des landts ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt'. Waarschijnlijk leverde Van Berckenrode de gravure van de steden, die hij voor een belangrijk deel voor andere kaarten al had opgenomen. Hoewel de kaart van Vlaardingen zeer aantrekkelijk is met de driedimensionale weergave van de gebouwen, moet niet al te grote waarde worden gehecht aan de getoonde details. Deze kaart is herhaalde malen hergebruikt, o.a. door de bekende atlasdrukker Joan Blaeu in zijn 'Toneel der Steden van de Vereenigde Nederlanden' (1640). Een schetskaartje uit de Koninklijke Bibliotheek (Kaart 45 uit de Historische Atlas van Vlaardingen) vertoont grote overeenkomst met deze kaart. Toch is het waarschiijnlijk niet de schets voor de gedrukte kaart, aangezien er minder opstaat en de meeste details ontbreken.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.