Direct naar navigatie

'Vlaerding'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een handschriftkaart. De afgebeelde kaart is een weinig gedetailleerde weergave van het stratenpatroon en lijkt nog sterk geïnspireerd door de kaart van Balthasar Florisz uit 1632 (Kaart 44 uit de Historische Atlas van Vlaardingen). De vaag gemarkeerde bouwvakken (?) tussen het Westnieuwland en Waalstraat en die ten noorden van de Achterstraat/Kuiperstraat, kan duiden op een datering rond 1760, toen hier allengs meer bebouwing verscheen. Een veel vroegere datering kan echter niet worden uitgesloten.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.