Direct naar navigatie

'Vlaerding'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Het Gasthuis te Schiedam, een semi-geestelijke instelling die vooral ouden van dagen onderdak bood, had het landbezit in dit kaartboek vast laten leggen. De landerijen werden verpacht aan plaatselijke boeren en zorgden voor een vast inkomen voor het Gasthuis. De linkerkaart toont landbezit in de Holiërhoeksepolder, aan de Holijweg, dat aan ene Lenaert Maertenszn werd verpacht. Bij één van de afgebeelde boerderijen valt een torentje op. Het betreft hier de donjon of 'mottekasteeltje' met de naam Joffer Aechtenwoning, waarvan in de jaren zestig het fundament en de gracht is opgegraven. De donkere delen zijn grasland en de lichte delen zijn akkergrond. Op de rechterkaart is afgebeeld het zogenaamde 'Bachusweer' of 'Bakhuisweer' in de Holiërhoeksepolder ten oosten van de Holijweg, tussen de duidelijk weergegeven donjon van Holij en de boerderijterp van Clattenburg, thans bekend als het 'Landje van Chardon'. Naast grasland (donker) en een akkerperceel (licht) is een bomgaard afgebeeld. Pachter van de landerijen is Vincent Vranckensz, die aanwijzingen gaf aan de kaartmaker. Zie ook de kaarten 5,6,7,8 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.