Direct naar navigatie

'Vlaerding'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart. Perceel land gelegen in de Broekpolder tussen de Vlaardingse Vaart en de Broekweg. Abusievelijk staat boven de kaart Vlaerding, terwijl het Vlaardinger-Ambacht betreft. De boerderij van de pachter, Vranck Jaspersz, is rechtsonder mede afgebeeld, terwijl hij als eigenaar van de belendende percelen staat vermeld. Deze kaart maakt deel uit van een vijftal kaarten in een kaartboek, waarin het landbezit van de voormalige Abdij van Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout is afgebeeld. De opbrengst van de kloosterbezittingen waren geconfisceerd en toebedeeld aan onder andere de Universiteit van Leiden. Opvallend zijn de lijnen vanuit het nulpunt van de landmeter, die staan voor de richting van de kerktorens van Vlaardingen, Schiedam en Kethel en door hem gebruikt zijn bij de plaatsbepaling van zijn standpunt.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.