Direct naar navigatie

Vlaardingen, Provincie Zuid Holland, ingekleurd

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Litho, ingekleurd, voorstellende 'De klederdracht van Vlaardingen' door Desguerrois & Co. naar tekening van Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt, uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam. Uit 'Ned. Kleederdrachten naar de natuur geteekend' (1857): 'Een stuurman berigt de vrouw van een scheepsreeder, dat de verwacht wordende haringbuizen staan aan te komen, en wijst naar het van den toren uitgestoken sein. Volgens een oud gebruik wordt, door middel van ballen, wimpel of vlag van den omvang der toren, het getal der in het gezigt zijnde haringbuizen den ingezetenenen kenbaar gemaakt. De Vlaardingsche en Maassluissche dames, hoewel zich reeds geheel naar de Fransche mode kleedende, dragen echter nog, en wel allerbevalligst, de kap met lange afhangende strooken, van kostbaare kant vervaardigd en rijk met juweelen versierd, waarop zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heerschende smaak dragen'. Negentiende eeuwse dracht, tegen de achtergrond van de Grote Kerk op de Markt, welke is afgebeeld met de oude toren (al in 1744 gesloopt!).

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.