Direct naar navigatie

'Vlaardingen'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

De beide afgebeelde kaartbladen maken deel uit van een kaartboek van landbezit, dat eens toebehoorde aan de Abdij van Rijnsburg. Op het moment van de kartering werden de landerijen beheerd door de Ridderschap van Holland, nadat de abdij had opgehouden te bestaan na de reformatie. Van de opbrengst van de verpachtte landerijen werd onder andere de Universiteit van Leiden financieel ondersteund. De getekende percelen liggen in de Broek- en Holiƫrhoeksepolder (links) en de Babberspolder (rechts). Waarschijnlijk vormden de percelen van oorsprong een sterke eenheid, die in het midden van de 15e eeuw bijeen bleven, toen de Vlaardingse Vaart een hoofdrol ging spelen in de waterhuishouding en verbreed werd. Foto van de originele ingekleurde handschriftkaart, die zich in de collectie N. Hingman, fol.12(14), Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage bevindt.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.