Direct naar navigatie

'Verbetering van den Rotterdamschen Waterweg met rivieromlegging boven en beneden Maassluis'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Kaart, lichtdruk, schaal 1: 25000, met de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar zee, met in rood ingetekend de vaarwegverbetering en de te verdiepen geul. Linksonder staat de legenda met toelichting. Onder de schaalverdeling staat de tekst 'Bijlage van de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening noodig voor de verbetering'. De kaart hoort bij bijlage 87 van het Verslag der Handelingen van de Tweede kamer der Staten-Generaal, zitting 1916-1917.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.