Direct naar navigatie

'Souteveen'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 14 oktober 1637, schaalverdeling in Delflandse roeden. Afgebeeld is de verdeling van de percelen grond in de Zouteveense Polder. De kaart is door Joan van Beest gemaakt in opdracht van de Gasthuismeesteren van Schiedam. Deze hadden weilanden in Zouteveen, welke verpacht waren aan Pieter Pauwelszoon. De reden van vervaardiging van de kaart was het vastleggen van eigendomsrechten van de Gasthuismeesteren van Schiedam enerzijds en Pieter Pauwelszoon anderzijds. Middenonder is een kompasroos afgebeeld, de verklarende tekst van de kaartmaker staat met een schaalverdeling zijn aan de rechterkant afgebeeld.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.