Direct naar navigatie

'Plan van Uitbreiding, detailteekening No. 1, Aanleg der Oude Stad, Behoort bij het Rapport over de aanleg en uitbreiding der Stad d.d. 19/22 oct '09, van den Directeur der G.W. No. 2515'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Plankaart van Gemeentewerken Vlaardingen, ingekleurde lichtdruk, schaal 1:1250, datering oktober 1909. Afgebeeld is het oude centrum van Vlaardingen, gelegen tussen de Oude Haven en de Burggraaflaan (de latere Markgraaflaan) en tussen de Parallelweg en het Delftseveer. In rood zijn bestaande rooilijnen aangegegeven. In blauw zijn de percelen aangegeven met nieuw vast te stellen rooilijnen en met een bouwverbod. Rechtsonder staat de signatuur van de Directeur der Gemeentewerken, L.H.E. van Hylkama Vlieg.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.