Direct naar navigatie

Partiële herziening uitbreidingsplan rond de Kethelweg

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Planologische kaart, fotocopie in kleur van een gedeelte van een grotere kaart, schaal onbekend, datering ca. 1959. Plankaart van het gebied rond de Kethelweg, begrensd door de (latere) Burgemeester Heusdenslaan in het noorden, de Van Linden van den Heuvellsingel in het westen en de Meidoornstraat in het zuiden. De bebouwing van dit gebied in de Babberspolder c.q. Vlaardinger-Ambacht is nagenoeg uitgevoerd zoals op dit plan is ingetekend. Op de kaart staat in handschrift : 'Behoort bij besluit van de raad d.d. 4 september 1959, Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen' en 'Goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland, d.d. 7 april 1960, G.S. no.190', gedeeltelijk weggevallen zijn de stempels van 'Bouw- en Woningtoezicht Gemeente Vlaardingen' en 'bureau voor architectuur en stedebouw, Ir. W. Wissing'.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.