Direct naar navigatie

'Kaart van de situatie tusschen Maassluis en Vlaardingen langs de Hoogen Maasdijk en den Binnenweg van Maassluis en het huis Doorlucht en langs den Zuid'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Fotografische reproductie van een ingekleurde handschriftkaart. Deze in opdracht van Rijkswaterstaat vervaardigde kaart heeft de verbindingswegen tussen Vlaardingen en Maassluis als onderwerp. Kennelijk waren deze in de loop van de tijd minder goed begaanbaar geworden en werd opdracht gegeven om de toestand op te nemen. De verbindingen over land bestonden uit de nauwelijks verharde Maasdijk en Zuidbuurtseweg, die door de kaartmaker gedetailleerd in kaart werden gebracht. De perceelsgrenzen alsmede de boerderijen zijn correct aangegeven. De stad Vlaardingen, toen kleiner dan Maassluis, is schematisch weergegeven. Kaart 101 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.