Direct naar navigatie

'Grondteekening der Stede Vlaardingen, Uitgegeven door Joh. Gaillard in 's Gravenhage'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Topografische kaart van Vlaardingen ca. 1750, gravure, niet ingekleurd, schaalverdeling in Delflandse roeden. Deze kaart was opgenomen in en vervaardigd voor de 'Handvesten en Octroyen ... van Vlaardingen', het boek over de geschiedenis en rechten van de stad Vlaardingen dat door Van Nievelt is geschreven en door Joh. Gaillard in 's-Gravenhage is uitgegeven. De kaart is zeer betrouwbaar en vertoont vele details die op andere kaarten ontbreken. De 103-regelige legenda geeft uitleg bij diverse elementen op de kaart. De bebouwingsblokken zijn, met uitzondering van kerk en korenmolen schematisch (niet drie-dimensionaal) weergegeven. Een stippellijn geeft de grens tussen Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht aan. Kaart 91 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.