Direct naar navigatie

'Gemeentewerken van Vlaardingen, Situatie Daijer en Pakplaats'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Plankaart van Gemeentewerken Vlaardingen, tekening, schaal 1: 100, niet gedateerd, de Gemeentelijke Opslagplaats is nog aanwezig (afgebroken in 1914). Afgebeeld is de bebouwing op de Westhavenkade t.h.v. de Dayer met o.a. (geheel rechts) het oude afslaglokaal en (geheel links) de voormalige gemeentelijke opslagplaats. Het gebied tussen deze bebouwing en de Oude Haven heette in de volksmond 'de pakplaats'. Op de kaart is een nieuwe weg/c.q. bocht geprojecteerd door de bebouwing achter het verkooplokaal. Deze is nooit aangelegd. Het verkooplokaal is uiteindelijk, als laatste deel van dit blok, in 1935 gesloopt.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.