Direct naar navigatie

'Gemeente Vlaardinger-Ambacht en Vlaardingen'

  1. Algemeen
  2. Details
  3. Verhalen

Algemeen

Info

De kaart toont de genummerde percelen van Vlaardinger-Ambacht (sectie C) en Vlaardingen (sectie B). 'De ondergeteekende bewaarder der Hijpothekenen van het Kadaster te Rotterdam verklaart dat dit uittreksel overeenstemt met de stukken behorende tot het kantoor van Bewaring gevestigd te Rotterdam en welke de veranderingen bevatten die op het tijdstip van den 20 October 1854 ten gezegden Kantore behoorlijk bewezen zijn. Ter verzekering waarvan dit aan den Heer Directeur der Registratie en Domeinen te 's Hage op deszelfs verzoek van den 17e Maart 1855 is afgegeven. Voor Extrakt Conform. De Landmeter Rotterdam den 23 Maart 1855 de Bewaarder voornoemd'. (Twee handtekeningen: Genet en Meijer (?))

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.

  1. Vlaardinger-Ambacht

    Vlaardinger-Ambacht

    Van 1817 tot 1941 was de huidige wijk Vlaardinger-Ambacht een zelfstandige gemeente. Het grondgebied ervan was oorspronkelijk veel en veel groter dan dat het nu is. Vlaardinger-Ambacht had een eigenaardige vorm; het omsloot als het ware in een hoefijzervorm het kleine stadje dat Vlaardingen ooit was.

  2.