Direct naar navigatie

'Gemeente Vlaardingen. Verdeelplan der bladen behorende bij het uitbreidingsgebied (ten oosten van de Haven), Blad 8'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Planologische kaart, ingekleurde lichtdruk,1 : 1250, datering 1916. Ontwerp-uitbreidingsplan van Gemeentewerken Vlaardingen voor het gebied ten oosten van de Oude Haven. Afgebeeld is (een deel van) het terrein aan de noord-oostkant van de huidige Koningin Wilhelminahaven (hier aangeduid als 'sectie B', tegenwoordig de Koningin Wilhelminahaven NZ) en het terrein ten noorden van de Vulcaanhaven ('sectie C', later het terrein van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost HVO en vervolgens Norfolk Line). Daarboven is de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland met station Vlaardingen-Oost afgebeeld. Als 'sectie A' is het oostelijk deel van de Oostwijk te zien. Op de achterkant staat in handschrift: 'Vastgesteld bij besluit van de Raad der Gemeente Vlaardingen d.d. 4 februari 1916, no. 191, de secretaris, de voorzitter' en 'Behoort bij Besluit van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland d.d. 4 september 1916, G.S. No. 75/1, Mij bekend, de Griffier der Staten van Zuid-Holland'.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.