Direct naar navigatie

'Gemeente Vlaardingen. Verdeelplan der bladen behorende bij het uitbreidingsgebied (ten oosten van de Haven), Blad 12'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Planologische kaart, ingekleurde lichtdruk,1 : 1250, datering 1916. Ontwerp-uitbreidingsplan van Gemeentewerken Vlaardingen voor het gebied ten oosten van de Oude Haven. Afgebeeld is (een deel van) het terrein aan de oostkant van de huidige Koningin Wilhelminahaven (hier aangeduid als 'sectie B', tegenwoordig het terrein van Nieuwe Matex/Vopak) en het terrein ten westen van de Vulcaanhaven ('sectie C'). Op de achterkant staat in handschrift: 'Vastgesteld bij besluit van de Raad der Gemeente Vlaardingen d.d. 4 februari 1916, no. 191, de secretaris, de voorzitter' en 'Behoort bij Besluit van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland d.d. 4 september 1916, G.S. No. 75/1, Mij bekend, de Griffier der Staten van Zuid-Holland'. Op het ariaal van sectie B is ook het terrein van de toenmalige Scheepswerf Gebr. van der Meer ingetekend, deze lag sinds 1909 aan de toenmalige Kalkhaven. In 1919 werd de werf verkocht aan Gebr. van der Windt. Na de Tweede Wereldoorlog is zowel de werf als het haventje onderdeel van het Matexterrein geworden.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.