Direct naar navigatie

'Delflant's eenentwintichste stuk: van Het Scheur en de Maes tot aen de Groene Wegh en de Zuydbuertse Afrol en van de Groote Lucht'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Kopergravure, oorspronkelijk het 21e blad van een 25-bladige kaart. De breedte en lengtegraden zijn rondom aangegeven, aan de linkerkant staat het wapen van 'D'Heer en Mr. Adriaen Boogaert van Beloys, penningmeester van de Oost Ambachten' met onderschrift, daarnaast staat een zinnebeeldige voorstelling. Rechtsboven is een landkaart afgebeeld waarop de loop van de Maas van Groot Vettenoord tot aan de Ruyge Plaet (nu Rozenburg) is aangegeven, alsmede de polders in Delfland van Groot Vettenoord tot aan de Groote Lucht (Aalkeet Binnenpolder). Op de kaart zijn de boerderijen etc. met naam ingetekend. In 1701 ontvingen Nicolaes en zijn broer Jacob Cruquius de opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland om een nieuwe kaart van het waterschap te maken. Voorwaarde was dat veel details geboden zouden worden, zodat een ieder in een oogopslag kon zien waar zijn landbezit lag of waar de waterlopen zich bevonden. Jacob Cruquius overleed reeds in 1706, waarna Nicolaes het grootste deel van de kaart zelf moest tekenen. In 1712 kwam het werk klaar; een uit 25 bladen bestaande zeer grote atlas van het Hoogheemraadschap en een overzichtskaart. De atlasbladen waren uitneembaar en konden samengesteld als één grote wandkaart worden opgehangen. De (grote) bladen beelden het grondgebied van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht af en zijn tot op de dag van vandaag bruikbaar gebleven. De gedetailleerde topografie toont de wegen, waterlopen, dijken en kades, perceelsgrenzen en bebouwing met een grote nauwkeurigheid.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.