Direct naar navigatie

'De Stede van Vlaerding'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit in Vlaardingen van het Weeshuis van Delft, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. Weeshuizen konden door schenking en aankoop uit eigen vermogen veel onroerend goed verwerven, waarvan de pachtopbrengst voor de exploitatie werd aangewend. Het landbezit van het Delftse Weeshuis lag met name in de streek rondom Delft, voornamelijk in Delfland. In Vlaardingen bezat het weeshuis enkele percelen land, die in de 16e en 17e eeuw verkocht zijn. De hier afgebeelde kaart toont het landbezit direct ten westen van de stad Vlaardingen. Het bestaat uit 5 kleine 'werffkens', een 'erff', een 'rijstuin' (voor wilgentenen), drie percelen rietland (het 'Liesveld') en twee percelen weiland. Blijkens een bijgeschreven notitie werd dit complex op 31 mei 1593 verkocht aan Willem Arijensz Holij. Op 3 juni 1626 verkocht zijn zoon de percelen weiland aan Isbrandt d'Overschie, die er ook een kaart van liet tekenen (In: Historische Atlas Vlaardingen, kaartnummer 31). De stedelijke bebouwing van Vlaardingen is aan de rechter zijde afgebeeld. Opvallend is de duidelijk op een terp gelegen kerk, die als gevolg van de grote stadsbrand van 1574, geheel is uitgebrand. Verder zijn de sluizen getekend en een galg aan de Waal. Op andere kaarten is de galg altijd langs de Maas getekend.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.