Direct naar navigatie

'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (bovenste deel)

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Kadastrale kaart, fotoreproductie van ingekleurde handschriftkaart, door M. van Nispen, gedateerd 23 juli 1631. Dit is het bovenste deel van de kaart, het onderste deel is afgebeeld op KVL0269. Afgebeeld is het Zouteveense Meer met omliggende percelen in de Zouteveense Polder. De percelen zijn genummerd, de nummerlijst met persoonsnamen en afmetingen van het betreffende perceel staan aan weerszijde van de kaart afgebeeld. In het kader staat de tekst 'Caerte van ’t Zuijder Quartier van de Souteveense polder, gemaeckt volgens de verdeelinge van de landen van’t selve quartier, gemeten bij mijn hier onderges(chreeven) lantmeter in den jare cviC en sestien (1616) en competerent deselve landen en sijn groot bevonden als op wedersijts van dese caerte get(eijckent) staet ende opges(chreeven) is. De landen gemeten ten halven de heijnslooten en ten halven wateringen, ter wijtte toe van twee roeden, die wijder sijn, is maar een roede gemeten. Den Oostveensenwegh, ten wedersijde half en half gemeten, de kade tot op ’t midden van de cruijn toe, en belangende de landen aen de Meer gelegen, sijn gemeten tot de liesen ofte sooverre ’t lant gebruijckelijck was. Actum desen xx111 (23) julij anno xviCxxxi (1631). Was geteeckent J.P. Dou. Naer gedane collatie bevonden met het princepael van desen te accorderen, ten oirkunde get(eijckent). M. van Nispen, geswooren lantmeter. 1631 i.p.d.'.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.