Direct naar navigatie

'Caerte van de cours van de Maese'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart, waterstaatkundige kaart, schaalverdeling 25 mm = 200 roeden, datering ca. 1600. Afgebeeld is de loop van de rivier (Nieuwe) Maas vanaf Schiedam, langs Vlaardingen tot aan de Ruigeplaat ('Ruijge Plaet', het huidige Rozenburg) en het Scheur ('Scheurken'). Rechtsonder staat de verklarende tekst, schaalverdeling staat in het midden, linksdaarvan een kompasroos. Kaart 21 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De kaart is waarschijnlijk gemaakt ten behoeve van een inventarisatie van de buitendijkse landen en de relatie hiervan met de uitwatering van het heemraadschap. Als gevolg van de aanslibbing van zand en klei veranderde namelijk de stroming in de rivier en ontstond het gevaar van zandbankvorming voor de uitwateringlocaties. De onbekend gebleven kaartmaker kreeg kundig advies en aanwijzingen van de sluiswachter van de Vijfsluizen, Jan Claessen. Van deze kaart bestaat een tweede exemplaar (met minieme verschillen).

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.