Direct naar navigatie

'Caerte ende metinge .... van zekere distantye van de lenckten van hondert roe ronts omme de de buyten canten van de molens staende in deselve polders'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Reproductie van een handschriftkaart, landmeetkundige kaart m.b.t. het planten van bomen rondom de molens 'binnemolen' en 'buijtemole', schaalverdeling 68 mm = 100 roeden, datering 1699. Afgebeeld zijn de Binnenmolen en Buitenmolen gelegen op de grens van de Aalkeet Binnenpolder en de Aalkeet Buitenpolder met de omliggende percelen land. In ieder perceel land is de naam van de eigenaar geschreven. Verder zijn 3 panden westelijk van de 'buijtemole' benoemd: A,B, en C. Linksonder de verklarende tekst en schaalverdeling, daarboven een kompasroos. De legenda staat rechtsonder. Beide molens zorgden voor het overslaan van overtolig water en waren daarmee van groot belang voor de boeren. Het mag dan ook niet bevreemden dat juist de ingelanden zich kennelijk zorgen maakten over de hoogte van bomen binnen een straal van 50 en 100 roeden, die de windvang van de molens zouden kunnen belemmeren. In de percelen en bij de boerderijen staat vermeld wie de eigenaren zijn en in combinatie met de kaart, was het voor een ieder duidelijk of zijn land binnen het windrecht van de molens viel. Kaart 78 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.