Direct naar navigatie

'Caerte ende metinge ghedaen.... van zeeckere pertije van landen met een gedeelte van een woninck daer op staende geleghen ondie jurisdictie van Maeslandt '

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Fotografische reproductie van een fragment van een getekende landmeetkundige kaart. Schaal 6.5 cm = 80 Delflandsche roeden. Afgebeeld is een deel van het gebied westwaarts van de Gaag met de aanduidingen Zuidbuurt en 2x Molensloot. Onder de kaartrand staat van links naar rechts een windroos, een vignet met datering en een verklarende tekst.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.