Direct naar navigatie

'Caarte Figuratyff van de Stede Vlaardingen, de Polder, de Buyteweyden en het verdere daaromtrent gelegene tusschen gemelde steeden, Den Delfflandzen Zeedijk, de Steene Kaade ende Maase'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Waterstaatkundige kaart met nummering van sluizen en doorlaten, ingekleurde handschriftkaart, schaal 14.7 cm = 100 roeden, datering 1745. Kaart 90 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De kaart toont de Buitenweiden (Oostwijk), die voor het grootste deel eigendom waren van de Vlaardingse ambachtheer. Langs de Schiedamseweg (Toepad) staan letters die waarschijnlijk duiden op de positie van duikers in dammen, die voor de afwatering van de percelen land zorgden. Hiermee geeft deze kaart een goede indruk van het waterstaatkundig functioneren van deze polder. de stad Vlaardingen is schematisch weergegeven. De buitenplaats 'Het Hof', bestaande uit het hoofdgebouw, stallen/bijgebouw en siertuinen zijn, net als de zuidelijk hiervan gelegen boerderij aan de Boerenlaan, betrouwbaar opgetekend.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.