Direct naar navigatie

Blazoen van de rederijkerskamer 'De Sonnebloem' uit Kethel, 1616. Dit blazoen hangt in het stadhuis van Vlaardingen.

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Vlaardingen had in de Gouden Eeuw een rederijkerskamer : ‘De Akerboom’ (eikeboom), deze werd in 1514 opgericht en de leden ervan zijn gedurende honderden jaren bij elkaar gekomen in het pand aan de Hoogstraat nummer 13. In 1749 is de kamer, om onbekende redenen, ontbonden. In de 16e en 17e eeuw kenden we in Holland, Brabant, Zeeland en Vlaanderen vele Rederijkersgezelschappen. De gegoede burgerij verenigde zich daarin om samen bezig te zijn met literatuur, toneel en muziek. Met grote frequentie kwamen de diverse Rederijkerskamers bij elkaar in zogeheten landjuwelen, feesten om de culturele krachten te meten en prijzen te verdelen voor o.a. het beste toneelstuk of het mooiste blazoen. Een blazoen is een fraai beschilderd houten paneel met daarop een zinnebeeldige voorstelling en een spreuk, een soort mascotte van elke kamer die meegedragen werd in de optocht van het landjuweel en die ook getoond werd als men aan de beurt was om op te treden. Tussen 1600 en 1650 werd er vrijwel elk jaar zo’n landjuweel georganiseerd in Holland en Zeeland en in 1616 was Vlaardingen aan de beurt. Op de Vlaardingse uitnodiging gingen vijftien Hollandse kamers in: Amsterdam (2x), Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, ’s-Gravenzande, Haarlem, Kethel, Maasland, Nootdorp, Rotterdam , Schiedam (2 x) en Zoetermeer. Na afloop lieten zij hun blazoen in Vlaardingen achter en daarvan zijn er naast het Vlaardingse exemplaar nu nog negen van die vijftien bewaard gebleven. Omdat er ook nog een bij een 16e-eeuws landjuweel achtergelaten blazoen van Bergen op Zoom bewaard is, komt het Vlaardingse bezit totaal op elf. Deze kunststukjes hangen sinds jaar en dag in de Oude Hal en in de Trouwzaal van het Vlaardingse Stadhuis. Het Vlaardingse rederijkersfeest begon ruim 400 jaar geleden op 10 juli 1616. Blazoen van de rederijkerskamer ‘De Sonnebloem’ uit Kethel, 1616 Uit een koperen ketel, verwijzend naar het dorp Kethel, rijst een zonnebloem op, waarnaar de Kethelse kamer genoemd is. De zonnebloem verbeeldt de gelovige die zich richt naar Christus, zoals de zonnebloem zich altijd wendt naar de zon. In het midden zien we Jozef, Maria, een engel en een os rond de pasgeboren Jezus, met rechts achter de openstaande deur de herders in de velden van Bethlehem. Boven de zonnebloem daalt uit de oplichtende lucht een duif neer, het teken van de Heilige Geest. Het kamerdevies ’Noyt meerder vreught‘ slaat niet alleen op het tafereel van de geboren Verlosser, maar ook op het kunstzinnig samenkomen van de rederijkers. De afgebeelde wapens zijn die van het graafschap Holland (links) en van de ambachtsheer van Kethel, Adriaen Rutgers van Ylem (rechts). De foto is gemaakt ten behoeve van het Historisch Jaarboek 2001 van de Historische Vereniging Vlaardingen. (Copyright foto: Historische Vereniging Vlaardingen).

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.