Direct naar navigatie

Blazoen van de rederijkerskamer 'd'Akerboom' uit Vlaardingen, ca. 1600. Dit blazoen hangt in het stadhuis van Vlaardingen.

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Vlaardingen had een paar eeuwen lang een rederijkerskamer : ‘De Akerboom’ (eikeboom). Deze werd in 1514 opgericht. De leden ervan kwamen bij elkaar in het pand aan de Hoogstraat nummer 13. In 1749 is de kamer om onbekende redenen ontbonden. In de 16e en 17e eeuw kenden we in Holland, Brabant, Zeeland en Vlaanderen vele Rederijkersgezelschappen. De gegoede burgerij verenigde zich daarin om samen bezig te zijn met literatuur, toneel en muziek. Met grote frequentie kwamen de diverse Rederijkerskamers bij elkaar in zogeheten landjuwelen. Dit zijn feesten om de culturele krachten te meten en prijzen te verdelen voor o.a. het beste toneelstuk of het mooiste blazoen. Een blazoen is een fraai beschilderd houten paneel met daarop een zinnebeeldige voorstelling en een spreuk, een soort mascotte van elke kamer die meegedragen werd in de optocht van het landjuweel en die ook getoond werd als men aan de beurt was om op te treden. Tussen 1600 en 1650 werd er vrijwel elk jaar zo’n landjuweel georganiseerd in Holland en Zeeland en in 1616 was Vlaardingen aan de beurt. Op de Vlaardingse uitnodiging gingen vijftien Hollandse kamers in: Amsterdam (2x), Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, ’s-Gravenzande, Haarlem, Kethel, Maasland, Nootdorp, Rotterdam , Schiedam (2 x) en Zoetermeer. Na afloop lieten zij hun blazoen in Vlaardingen achter en daarvan zijn er naast het Vlaardingse exemplaar nu nog negen van die vijftien bewaard gebleven. Omdat er ook nog een bij een 16e-eeuws landjuweel achtergelaten blazoen van Bergen op Zoom bewaard is, komt het Vlaardingse bezit totaal op elf. Deze kunststukjes hangen sinds jaar en dag in de Oude Hal en in de Trouwzaal van het Vlaardingse Stadhuis. Het Vlaardingse rederijkersfeest begon ruim 400 jaar geleden op 10 juli 1616. Blazoen van de rederijkerskamer ‘d’Akerboom’ uit Vlaardingen, circa 1600. In het midden staat de gekruisigde Christus met daarachter een akerboom (eik). Daaronder een lint met het kamerdevies (in het Middelnederlands) ‘Aensiet lieft’ en (in het Latijn) ‘Ecce charitatem’. In het ovale randschrift lezen we ‘ ’t Akerboompje tot Vlaerding’. Rondom het ovaal in het midden zijn drie figuren afgebeeld. Links: Retorica, de godin van de welsprekendheid. Boven: Inventio, de inspiratie. Rechts: de heilige Sebastiaan. Het jaartal 1514 onderin is het stichtingsjaar van de Vlaardingse kamer. Uit het afbeelden van het wapen van graaf Karel van Arenberg (van 1599 tot 1611 ambachtsheer van Vlaardingen), blijkt dat dit blazoen in die periode moet zijn gemaakt. Het is aannemelijk dat het oorspronkelijke blazoen verloren ging bij de stadsbrand van 1574. De foto is gemaakt ten behoeve van het Historisch Jaarboek 2001 van de Historische Vereniging Vlaardingen. (Copyright foto: Historische Vereniging Vlaardingen).

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.