Direct naar navigatie

'Afbeeldinge van de Maes'

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

'Afbeeldinge van de Maes van de Stadt Rotterdam tot in zee, met de aangelege Stede, en Plaetsen, Sanden, en Droogten, Goersen, soo als die Tegen woordigh bevaren wert: Int Licht gebracht door Jacob Quacq postmeester der Stadt Rotterdam met Octroy voor 15 jaren. 1665. Waar in vertoond wordt de Tegenwoordige gedaante van het Eyland Roozenburg, Blankenburg, de Ruyge Plaat, de Lange Plaat, het Kooyland en de Krabbe, alsmede de Tegenwoordige gesteldheydt en Aanwasch van den Hoek van Holland, verbeterdt en uytgegeven door R. en I. Ottens kaartverkopers te Amsterdam 1740'. De kaart toont 'de Maas met het eiland Roosenburgh, Rotterdam, Delfs Haven, Schiedam, Vlaerdinge, Holy, Maes Lant, Maes Lantsluis, oost Voorn, Den Briel, Swartewael, Heenvliet, Geervliet, Spijkenis alsmede de namen van de wateren van Rotterdam tot aan de Noordzee'. De tekst staat rechtsonder in een afbeelding voorstellende twee halfnaakte figuren, een man en een vrouw. De vrouw heeft een hoorn des overvloeds in haar handen . De kaart werd vroeger gebruikt om de route aan te geven van de post. Alle steden die de post aandeed staan op de kaart.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.