Direct naar navigatie

Kaart van twee stukken land (A en B) ten oosten van de zogenaamde Oude Dijk, een middeleeuwse inlaagdijk die ongeveer onder de Van Hogendorplaan loopt

  1. Algemeen
  2. Details

Algemeen

Info

Deze kaart bevindt zich samen met twee andere kaarten van Vlaardingen, kaartnummers 37 en 38 in het 'Caertboek van de landen toebehoorende het college der studenten binnen Delft'. Waarschijnlijk wordt met de studenten binnen Delft de aan de Leidsche Universiteit studerenden bedoeld. Door middel van de pachtopbrengsten van het landbezit werd hen financiƫle ondersteuning geboden. Het hier afgebeelde perceel betreft in wezen twee stukken land (A en B) ten oosten van de zogenaamde Oude Dijk, een middeleeuwse inlaagdijk die ongeveer onder de Van Hogendorplaan loopt. Het complex wordt doorsneden door de Molensloot, die de Babberspolder ontwaterde. Twee belendende percelen hebben een naam: de Spiegel en de Waelcamp. Daar waar het kruisje staat bevond zich in 1619 het bijbehorende hoefslagpaaltje. Dit duidde aan dat de landeigenaar moest bijdragen aan het onderhoud van de dijk. Op de kaart is later bijgeschreven: 'Dit land is in het jaar 1717 vercogt.' Kaartnummer 25 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De originele ingekleurde handschriftkaart is in de kaartcollectie Hoogheemraadschap van Delfland/KVD90, fol.I r.

Reacties

Kaart

Locatie van de afbeelding.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.