Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Waaigat/Markt (1990-1991)

Vondsten opgraving Waaigat/Markt (1990-1991)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

In de zomer van 1990 kon de werkgroep Helium een archeologisch onderzoek uitvoeren op het binnenterrein van de winkel 'Het Waaigat'. Aan de westzijde van de bouwput documenteerden ze een serie palen en vlechtwerk uit de twaalfde eeuw. Aan de oostzijde van de put vonden ze een beerput die ooit hoorde bij herberg 'De Visscher' (1742-1805). Omdat het onderzoek snel moest gaan, werd al het materiaal uit de put meegenomen en nadien uitgewerkt. Uit de honderden voorwerpen konden ze afleiden dat de beerput gevuld was tussen 1770 en 1790. De onderzoekers troffen op het terrein ook twee beerputten uit de zeventiende eeuw aan, evenals enkele waterputten. In 1991 kon een nieuw gedeelte van het terrein onderzocht worden toen een liftschacht voor het bedrijf werd uitgegraven. Deze diepe put liet toe om de stratigrafie van de ondergrond goed in beeld te brengen. Het oorspronkelijke maaiveld bevatte vondsten uit de elfde en twaalfde eeuw. Daarboven bevond zich een circa 2 m dik pakket organisch/ mestig materiaal. Het pakket was niet in één keer opgebracht, want op verschillende niveaus vonden de onderzoekers restanten van bewoning (vlechtwerkwanden en palen). Zij troffen in dit pakket ook veel leerresten aan en enkele mooie vondsten, zoals een pincet, een kam en een versierde haarspeld.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Booronderzoek Stadshart

  Booronderzoek Stadshart

  Op ruim zestig plekken in het Vlaardingse stadshart hebben archeologen in 2011 boringen gezet. Dit onderzoek startte eind februari 2011 en duurde drie weken. De boorkernen leverden informatie op over dertien eeuwen bewoningsgeschiedenis en oudere bewoning. Het doel was ook om de bodem goed in kaart te brengen om richtlijnen te kunnen ontwikkelen voor archeologievriendelijk bouwen.

   
 2. Het archeologische verhaal van de Hoogstraat

  Het archeologische verhaal van de Hoogstraat

  De geschiedenis van de Hoogstraat gaat ver terug en is deels bepaald door haar gunstige ligging in een voortdurend veranderend landschap. Archeologisch onderzoek in de binnenstad stelt ons in staat het ontstaan van deze ‘oudste’ Vlaardingse straat te reconstrueren.

   
 3. Haringbord

  Haringbord

  Locatie stoeptegel met QR-code: Smalle Havenstraat

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

Archeologische Rapporten Nr.3: Vlaardingen, Het Waaigat 1990/'91. Leder, textiel, haar, touw en hoorn

[Sitecatalogus]