Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Vergulde Hand V1/Maassluissedijk (2005)

Vondsten opgraving Vergulde Hand V1/Maassluissedijk (2005)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

In het noordwesten van de Vergulde Hand-West ligt vondstzone 1, een terrein van circa 9.600 m². Tijdens de opgraving in 2005 troffen archeologen er sporen en vondsten aan uit 3 verschillende perioden. Een woonstalhuis, een heining en verschillende losse stijlen en staken van een houtbouw met een onbekende functie, kunnen gedateerd worden in de midden-/ late ijzertijd. Zo bleek het woonstalhuis rond 213 voor Chr. gebouwd. Een spieker, stijlen en staken van twee houtbouwen met een onbekende functie, en enkele spitsporen zijn toe te schrijven aan de late ijzertijd/ Romeinse tijd. In de 1e eeuw na Chr. was het terrein ook in gebruik. Een schuur, twee erfgreppels en een leeflaag met veel vondsten waaronder een gem, zijn hiervan de getuigen. Verschillende greppels tonen aan dat de vondstzone in de 2e eeuw na Chr. in een omvangrijke verkaveling lag. De laatste periode die vertegenwoordigd is, is de middeleeuwen. Drie parallelle, strookvormige ontgravingen vormen de restanten van activiteiten die hier plaatsvonden in de 10e en 11e eeuw.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Wetenschappers gebruiken in hun onderzoek vaak een model. In het model is de kennis van voorgaand onderzoek samengevat. Het model geeft weer wat de onderzoekers verwachten. Het model helpt ook om de nieuw verkregen onderzoeksresultaten te interpreteren. Ook in het archeologisch onderzoek op locatie De Vergulde Hand-West is een model gebruikt: het nederzettingsmodel.

   
 2. Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Een 'luchtfoto' van Vlaardingen in de elfde eeuw

  Hoe Vlaardingen in de middeleeuwen er uitzag is moeilijk te zeggen. Kaartmateriaal uit deze periode is niet voorhanden. Om toch in een beeld te voorzien maakte Olaf Odé op basis van de veronderstellingen van archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een reconstructie in de vorm van een ‘luchtfoto’. Hierop is de nederzetting Flardinga te zien gelegen in het 11e-eeuwse landschap.

   
 3. Gem

  Gem

  Veel vondsten uit Vlaardingen zijn razend interessant voor een archeoloog, maar voor een leek vaak onooglijk. Deze gem of siersteen valt echter buiten die categorie. Archeologen vonden op 28 juni 2005 dit exemplaar tijdens een opgraving op locatie De Vergulde Hand-West tussen de resten van een houten bouwwerk uit de eerste eeuw na Chr..

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

Vlaardingen - De Vergulde Hand-West (RAM 200)