Direct naar navigatie

Vondsten opgravingcampagnes kasteel Steenhuizen/Burgemeester Heusdenslaan (1956-1989)

Vondsten opgravingcampagnes kasteel Steenhuizen/Burgemeester Heusdenslaan (1956-1989)
  1. Algemeen
  2. Kaart

Algemeen

Info

In de late middeleeuwen lag er een kasteel met boerderij tussen de Burgemeester Heusdenslaan en de A20, net ten westen van knooppunt Kethelplein. Op het terrein van Steenhuizen zijn in de vorige eeuw minstens een achttal kleine en grotere onderzoeken uitgevoerd. De oudste waarneming dateert uit 1956, toen men bij de aanleg van een kraakgasleiding een circa 2 m brede fundering van kloostermoppen aantrof. Vier jaar later groef dhr. Verhagen enkele dagen met zijn leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum op de hoogste plek van het terrein. Ook daar vonden zij een forse fundering van kloostermoppen. De verspreide ligging van de muurfragmenten deed de vraag rijzen waar het middeleeuwse kasteel juist gelegen had. Het antwoord kwam tijdens de opgravingen die in 1965 en 1967 plaatsvonden. Toen zijn de funderingen van het kasteel vrijgelegd. Eigenlijk ging het om niet meer dan een kleine, stevige vierkante toren van 8 x 8 m. Op de veertiende-eeuwse toren sloot een minder zware muur aan die mogelijk deel uitmaakte van de ringmuur. In de zeventiende eeuw bouwde men op de fundering van de woontoren een herenhuis. De boerderij werd aangetroffen op het hoogste punt van het terrein. De oudste fase van de boerderij dateert uit het begin van de veertiende eeuw. De woonheuvel was in het laatste kwart van die eeuw in één keer opgeworpen. De boerderij is herbouwd in de tweede helft van de zestiende eeuw nadat het oude gebouw verwoest werd door een brand. Het gebouw bleef daarna bewoond tot de negentiende eeuw. In 1972 vond een nieuw archeologische onderzoek plaats toen de eerder onderzochte funderingen moesten wijken voor de aanleg van een nieuwe weg. Op de plek van het zeventiende-eeuwse poortgebouw vond men een puinbaan van de gesloopte zuidmuur van de middeleeuwse binnenplaats. Uit het onderzoek bleek dat de muur rond de binnenplaats nooit volledig voltooid werd. Het plaatje van middeleeuws Steenhuizen werd nog iets duidelijker na het korte onderzoek door Helinium in 1988. Zij vonden in de groenstrook tussen de A20 en de Burgemeester Heusdenslaan de aanzet van een bruggehoofd tussen de woontoren en de voorburcht waar de boerderij gelegen was. Behalve deze middeleeuwse structuur groeven ze ook een viertal waterputten uit de nieuwe tijd op. Tot slot werden in 1989 nog enkele boringen op de voorburcht geplaatst.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.