Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Loperweg (1966)

Vondsten opgraving Loperweg (1966)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

In 1966 stootten gemeentewerkers op enkele scherven en palen in een sleuf naast een perskade in de Holiërhoeksepolder. Ter hoogte van de huidige Loperweg lagen de resten van een IJzertijdboerderij in de grond. Naar aanleiding van deze vondst startte Helinium een archeologische opgraving onder begeleiding van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Overvloedige regenbuien en veel wateroverlast zorgden er echter voor dat slechts een gedeelte van de woonplaats in kaart kon worden gebracht. De palen en de vlechtwerkwanden van het oost-west georiënteerde gebouw bleken vrij goed bewaard. Het gebouw was ongeveer 8 m breed en minstens 17,60 m lang. Minstens, want het oostelijk uiteinde werd niet gevonden. De ingang tot het drieschepige gebouw bevond zich in de westelijke korte gevel. Een boomstam diende hier als drempel. Het gebouw was verdeeld in drie vertrekken. Het meest westelijke vertrek was ongeveer 4,2 x 8 m en een rieten of met stro bedekte vloer. Een vlechtwerkwand vormde de scheiding met het volgende vertrek, dat ongeveer 6,5 x 8 m bedroeg. Opnieuw was de vloer voorzien van een riet- of strolaag. In de ruimte bevond zich een haarplaat, die bestond uit zavelige klei om brand te voorkomen. Achter deze woonruimte lag het stalgedeelte, dat van de rest van de woning werd gescheiden door vrij dikke palen. In het midden van de stal lag een dikke mestlaag. Het is onduidelijk of deze laag ontstond doordat de dieren met hun koppen naar de buitenwand stonden of doordat een veenscheur gedurende vele jaren gevuld werd met mest. De boerderij kende minstens twee bewoningsfasen. Dit bleek uit een 3 cm dik kleilaagje dat op de vloer was afgezet na een overstroming. Vervolgens is het gebouw opnieuw in gebruik genomen, waardoor een nieuwe vloer is ontstaan op de kleilaag. Het gevonden aardewerk laat toe om de boerderij met enige voorzichtigheid in de zesde eeuw voor Christus te dateren.

Foto's

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Holywijk

  Holywijk

  De geschiedenis van de wijk Holy is nauw verbonden met de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid en ridderhofstad Holy. De ridderhofstad, gelegen aan de Holyweg in de Holiërhoekse en Zouteveense polder onder Vlaardinger-Ambacht, was het centrum van de heerlijkheid.

   
 2. Holy op de Archeologische Monumentenkaart

  Holy op de Archeologische Monumentenkaart

  Het Centraal Monumentenarchief (CAM), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), bevat een overzicht van archeologisch waardevolle terreinen. Deze terreinen zijn weergegeven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). In Holy toont de kaart twaalf terreinen met een hoge archeologische waarde en één terrein met een zeer hoge archeologische waarde.

   
 3. De prehistorie in Zuid-Holland

  De prehistorie in Zuid-Holland

  Ongeveer 7.000 jaar geleden vormden de zee, de wind en de rivieren het landschap van de provincie Zuid-Holland. De mens zag al snel de potentie van het kust- en deltagebied en vestigde er zich om te jagen, vissen en voedsel te verzamelen.

   
 4. Pot

  Pot

  Locatie stoeptegel met QR-code: Loperweg

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

Een boerderij uit de vroege IJzertijd in de Holiërkhoeksepolder

Een huisplattegrond uit de Vroege-IJzertijd te Vlaardingen