Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Kolpabad/Westlandseweg (1998)

Vondsten opgraving Kolpabad/Westlandseweg (1998)
  1. Algemeen
  2. Kaart
  3. Publicaties

Algemeen

Info

Op de locatie 'Den Engelschen Boomgaert', ook wel bekend als het voormalige Kolpabadterrein, verrichte het Vlaardings Archeologisch Kantoor in 1998 een grote opgraving. Op het zuidoostelijk deel van het terrein vonden de archeologen een 7 m brede gracht die een terrein van ongeveer 26 x 32 m omgaf. Op het verhoogde terrein stond in de dertiende eeuw een stenen toren. Na de grondige sloop van dit kasteeltje in de tweede helft van de veertiende eeuw bleef enkel nog een concentratie kloostermoppen en daktegels achter. Uit de gracht kwamen naast talrijke scherven twee bijzondere vondsten, namelijk een messing ketel en een stuk van een priksleetje. Op de bodem van de gracht trokken twee eiken balken de aandacht. De balken maakten deel uit van een brugconstructie uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Opmerkelijk was dat de constructiemethode, namelijk een raamwerk van balken, sterke overeenkomsten vertoonde met deze van Engelse bruggen. De methode kwam in deze tijd zelden voor in Nederland, maar werd dus wel gebruikt op het terrein dat al sinds 1446 bekend staat als 'Den Engelschen Boomgaert'. Het is dan ook erg spijtig dat de zeldzame brugconstructie verloren is gegaan omdat vandalen deze op een nacht vernielden. Op het Kolbapadterrein vonden de archeologen ook oudere sporen van bewoning. Op een oude oeverwal troffen ze een intacte bewoningslaag uit het begin van onze jaartelling aan.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.