Direct naar navigatie

Deel A van de klepduiker

Deel A van de klepduiker
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Details
 4. Verhalen
 5. Publicaties

Algemeen

Info

Op het oostelijk deel van het bedrijventerrein Hoogstad troffen archeologen in de jaren '90 in totaal 7 dammen aan, waarvan er 3 een duiker hadden. Deze waterbouwkundige kunststukjes waren aangelegd in kreken die zich hadden ingesneden in de ijzertijd en de Romeinse tijd. De dammen waren opgebouwd uit klei- en zandzoden, afgewisseld met vlijlagen van plantaardig materiaal. Onderzoek van deze planten heeft aangetoond dat ze verzameld zijn in het vroege najaar. Dit is vermoedelijk ook de periode waarin de dammen zijn aangelegd. In een kreek uit de Romeinse tijd vonden de archeologen 5 dammen. In een grote dam van minstens 9 m lang en 6,3 m breed lag een heel bijzondere duiker. De duiker bestond uit twee in elkaar geschoven, uitgeholde boomstammen. De stammen waren vermoedelijk met een lepelboor uitgeboord. Deel A van de duiker is de helft die aan de Maaszijde of 'zeezijde' van de dam lag. Dit stuk is vervaardigd uit elzenhout en is voorzien van een scharnierpunt. Dit wijst erop dat de duiker een klepje had. Bij hoogtij klapte het klepje dicht en kon het water niet het achterland binnen dringen. Bij laagtij kon het water wel vrij door de duiker stromen en zo werd het achterland ontwaterd. Dit vernuftige systeem faalde uiteindelijk omdat de twee helften van de duiker niet goed in elkaar bleven zitten. Er ontstonden kieren en daardoor kon de dam van binnenuit uitgespoeld worden. Een goede aanwijzing hiervoor is het feit dat de archeologen de twee duikerhelften diagonaal aantroffen in het veld in plaats van horizontaal in het vlak.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het object is gevonden.

Details

Hier vind je alle specifieke eigenschappen van het object.

Identificatie

Fysieke kenmerken

Vervaardiging / datering

Vondstomstandigheden

Verhalen

Deze verhalen gaan over dit object.

 1. Kreken en hun oeverwallen

  Kreken en hun oeverwallen

  Een kreek ontstaat wanneer de zee of een rivier met kracht het land overspoelt. Op plaatsen waar de stroming erg sterk is, snijdt het water een geul in het landschap: de kreek. De kreek staat in verbinding met het open water en voert bij vloed water aan en bij eb af. Ook regenwater vindt via de kreek uiteindelijk zijn weg naar zee.

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties die gerelateerd zijn aan dit object.