Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Ibishotel/Hoogstad (1993-1996)

Vondsten opgraving Ibishotel/Hoogstad (1993-1996)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

Op het bedrijventerrein Hoogstad vonden tussen 1993 en 1996 verschillende archeologische onderzoeken plaats. Bij de aanleg van een wegcunet in 1993 werd de buitenbocht van een oude kreek verstoord. Met behulp van proefsleuven en boringen bepaalde men vervolgens de loop van de kreek. Tijdens dit onderzoek bleek de oude stroomgeul grote hoeveelheden aardewerk, bot en houten voorwerpen te bevatten. In 1994 zette men het onderzoek voort. Verschillende proefsleuven –en putten lieten toe de 7 m brede kreek en een smallere zijtak in kaart te brengen. Beide kreken bleken in de Romeinse tijd afgedamd. In de zijkreek gebeurde dit ter hoogte van de samenvloeiing met de hoofdstroom. Het damlichaam in de grote kreek bestond uit kleizoden en rietmatten. Aan beiden zijden was het damlichaam beschoeid met diverse formaten palen. Het meest opmerkelijke onderdeel van de constructie was de - in het midden van de dam gelegen - houten klepduiker. Voor de duikermond lag een gigantische hoeveelheid vondsten, dat mogelijk diende om afkalving van het damlichaam te voorkomen. Enkele bijzondere vondsten zijn een lanspunt, een emaillefibula, een houten makelaar, een boemerang, het bekkenfragment van een alk en het complete skelet van een haring. In 1996 ontdekte men nog 5 dammen op het terrein, waarvan 2 met duiker. Eén van deze duikers bleek gemaakt te zijn van een hergebruikte kano. Uit de vondsten die gedaan zijn bij de dammen en de vroege dateringen blijkt dat de waterbouwkundige werken door inheemse boeren zijn aangelegd. Eén dam is zelfs voor de komst van de Romeinen gebouwd. Naast dammen en duikers vonden de archeologen ook in 1996 grote hoeveelheden aardewerk. Enkele bijzondere vondsten uit dat jaar zijn een typische Romeinse schoenzool, een ijzeren ploegschaar en een luizenkam met luizenresten. Uit archeobotanisch onderzoek toont aan dat er sprake is van een ‘zoetwater getijde kreekstelsel’. Op de oeverwallen zijn geen duidelijke resten van huizen aangetroffen. Met uitzondering van enkele palen en greppels zijn de (bewonings)sporen op de oeverwal volledig opgegaan in de bouwvoor. Toch is het erg aannemelijk dat men woonde in de directe omgeving van de dammen.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. - 500 n. Chr.

  Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. - 500 n. Chr.

  De Tijd van de Grieken en Romeinen begint ongeveer 3000 v.Chr., maar in Vlaardingen (en in de rest van Nederland) pas rond het jaar nul! De Romeinen breiden dan hun Rijk uit tot aan de Rijn. Wat gebeurt in die drieduizend jaar daarvoor? In het Middellandse zeegebied heel veel: de ontwikkeling van taal, politiek, cultuur, techniek en godsdienst. En in Vlaardingen? Daar leven de mensen nog in de prehistorie! Gelukkig komen de Romeinen hier beschaving brengen...

   
 2. Romeins onder schoolbanken Bavinckschool

  Romeins onder schoolbanken Bavinckschool

  Alle leerlingen van de Dr.H. Bavinckschool gingen op 7 juli 2014 enthousiast naar school: het nieuwe kleurrijke gebouw van Vink + Veenman was klaar! Aan deze mooie dag ging natuurlijk heel wat werk vooraf. Niet alleen de bouwvakkers, maar ook de archeologen gingen op het terrein aan de slag...

   
 3. Hoogstad in de Romeinse tijd

  Hoogstad in de Romeinse tijd

  Waar nu de auto- en woningboulevard ‘Hoogstad’ ligt, lag in de Romeinse Tijd een krekenstelsel. De toenmalige bewoners besloten stevig in te grijpen in dit natte gebied en legden in de kreken dammen aan. Ulco Glimmerveen maakte in opdracht van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een impressie van de impact van deze waterbouwkundige werken op het landschap van ongeveer 100 na Chr..

   
 4. De lokale keuken in de Romeinse tijd

  De lokale keuken in de Romeinse tijd

  In de jaren ’90 vond er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaats op het bedrijventerrein Hoogstad in Vlaardingen. Ongeveer een eeuw lang gebruikte de inheems-Romeinse bevolking deze locatie. De archeologen troffen er dan ook veel materiaal aan, waaronder dierlijke botten en schelpen. Deze vondsten geven een idee van wat er bijna 2.000 jaar geleden op het menu stond.

   
 5. Landgoed Hoogstad

  Landgoed Hoogstad

  Een lange oprijlaan geeft toegang tot een landgoed dat een beschermde status geniet, boerderij ‘Hoogstad’. Een groene enclave, ingeklemd tussen bedrijventerrein Hoogstad, de drukke Westlandseweg en Burgemeester Heusdenslaan en de A 20. Een plekje in de stad waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Het landgoed kent een lange geschiedenis…..

   
 6. Arm of Rijk: aan tafel

  Arm of Rijk: aan tafel

  Mooie en dure spullen lijken altijd producten voor de rijken geweest te zijn. Zij wilden zich niet alleen van de armen onderscheiden, maar ook binnen hun eigen groep moesten ze laten zien hoe belangrijk en smaakvol ze wel niet waren. Dit deden ze onder andere door het materiaal waaruit hun gebruiksvoorwerpen werden gemaakt.

   
 7. Boemerang

  Boemerang

  Locatie stoeptegel met QR-code: Hoogstad

   
 8. Arm of Rijk: sieraden en uiterlijk vertoon

  Arm of Rijk: sieraden en uiterlijk vertoon

  Hoe herken je een koning en hoe een arme sloeber? We denken allemaal aan hetzelfde: een kroon, sieraden, zwaard en hermelijnen mantel tegenover versleten lompen. Veel archeologen zien het ook zo.

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

VLAK-verslag 3.2, Hoogstad [06.036] : Het dierlijk materiaal uit de Romeinse Tijd

VLAK-verslag 3.3, Hoogstad [0]6.[0]36: Het archeobotanisch onderzoek naar het milieu rond dammen en duikers uit de periode van 175 voor tot 175 na Christus

VLAK-overdrukken Nr. 2. De oudste deltawerken van West-Europa. Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen

Jaarverslag VLAK 1996

Inheems-Romeinse deltawerken op bedrijvenpark Hoogstad