Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Hoog Lede/ Laan van Hooglede (2010)

Vondsten opgraving Hoog Lede/ Laan van Hooglede (2010)
  1. Algemeen
  2. Kaart
  3. Publicaties

Algemeen

Info

ADC ArcheoProjecten heeft in 2010 een opgraving uitgevoerd op de plek van het voormalige ziekenhuisterrein. Meerdere vindplaatsen zijn onderzocht. Het doel was, om te ontdekken hoe het landschap zich heeft ontwikkeld en is gebruikt. In de Romeinse tijd, bewoonden mensen het veen in de Holy. Er vond veel vernatting plaats, door doorbraken in de kustlijn. Na de Romeinse tijd is het gebied overstroomd en mogelijk door de mens verlaten. Toch zijn er scherven gevonden, die wijzen op menselijke activiteit. In de 11e eeuw is het gebied ontgonnen, maar kort daarna is het toch weer tot twee keer toe overstroomd. Waarschijnlijk in 1134 en in 1164. Het tijdens de opgravingen gevonden deel van een geul wordt met beide overstromingen geassocieerd. Aan de onderzijde van deze jongste fase van de geul, zat materiaal dat waarschijnlijk komt van een 11de- of 12de-eeuwse ontginningsboerderij. De ontginningen zijn mogelijk uitgevoerd door de bezitters van dat gebied: de gebroeders Hoylede. Later zijn moestuinen en akkers aangelegd. Het gebied werd afgesloten door de Holyweg. In de 16e eeuw werd de Hooge Woning langs die weg gebouwd. Dit was een boerderij met een extra functie als herberg. De herberg was niet heel luxe, maar er is wel een haardplaat gevonden met een afbeelding van de Hollandse Tuin. Deze versiering kan erop wijzen dat de boerderij ook een functie als rechtshuis had. Een eeuw later vernatte de omgeving opnieuw en aan het einde van de 17e eeuw werd de Hooge Woning gesloopt.

Foto's

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

ADC rapport 2694. Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis in de wijk Holy te Vlaardingen. Over overstromingen, (laat-)middeleeuwse ontginningen en nieuwetijdse bewoning