Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Galeiwerf/Havenstraat (2002)

Vondsten opgraving Galeiwerf/Havenstraat (2002)
  1. Algemeen
  2. Kaart
  3. Publicaties

Algemeen

Info

In 2002 graven archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor aan de Havenstraat de restanten op van een scheepswerf waar vermoedelijk ‘De Rode Galei’ is gebouwd. Het betreft een inham die aan het einde van de 16e eeuw haaks op de haven is aangelegd. De zuidzijde van deze inham wordt begrensd door een circa 5 m brede en 70 cm hoge aarden dam. Aan de kop van de dam, aan de zijde van de Havenstraat, treffen de onderzoekers de resten van een steiger aan. De archeologen dateren de werf aan het einde van de 16e eeuw. Gezien de locatie en de datering is dit zeer waarschijnlijk de inham waar Dammes Leendertszn. Kleijwerff in 1598 in opdracht van de Staten van Holland de eerste galei van Nederland bouwde. Aan het begin van de 17e eeuw werd het terrein opnieuw ingericht. Parallel aan de haven werd een sleephelling aangelegd, die vermoedelijk te identificeren is met het in 1641 genoemde ‘dock ofte syhelling’. Ook deze helling vinden de archeologen terug als een dikke laag puin die in de richting van het water naar beneden loopt.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

Archeologische kroniek Holland 2002: Zuid Holland : Vlaardingen, Buizengat – Galeiwerf