Direct naar navigatie

Vondsten opgraving Dijksteeg (1997)

Vondsten opgraving Dijksteeg (1997)
  1. Algemeen
  2. Kaart
  3. Publicaties

Algemeen

Info

In 1997 kon het Vlaardings Archeologisch Kantoor een onderzoek verrichten op een braakliggend terrein tussen de Maassluissedijk en het Westnieuwland. De opgravingslocatie Dijksteeg lag aan de rand van het middeleeuwse centrum van Vlaardingen en leverde heel wat informatie op over hoe de mensen hier in het verleden leefden. Tijdens het onderzoek kwamen de funderingen van zestiende-eeuwse huizen aan het licht die ook staan afgebeeld op de oudste kaart van Vlaardingen uit circa 1560. Naast de muurresten bleken ook de waterputten en de vloeren vaak nog intact. De huizen waren gebouwd op een vier meter dik pakket van zoden, mest en huisvuil. Dit middeleeuwse 'vuilnisbelt' leverde duizenden scherven, botten, houten kommetjes en meer dan honderd schoenen op! Heel bijzonder zijn ook de twee skeletten van zeesterren die onderzoekers vonden. Samen met een boetnaald, netverzwaringen, een drijver en enorm veel visgraten illustreerden deze vondsten dat de visserij in het laatmiddeleeuwse Vlaardingen een belangrijke economische activiteit was. De archeologen troffen ook resten aan uit de eeuw dat Vlaardingen stadsrechten kreeg. Verschillende houten palen en vlechtwerk zijn de stille getuigen van een huis dat hier was gebouwd in de dertiende eeuw. Het onderzoek en de vele vondsten gunden ons een kijkje in het leven van die tijd.

Foto's

Reacties

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

VLAK-verslag 1.1, Dijksteeg [01.087]

Wat men in koeienstront vond. Bodemvondsten Dijksteeg tentoongesteld

[Vondstenlijst 01.087]

VLAK-vondst. Een middeleeuwse muntschat op Dijksteeg