Direct naar navigatie

Vondsten opgraving De Vlijt/ Hoogstraat (2002)

Vondsten opgraving De Vlijt/ Hoogstraat (2002)
 1. Algemeen
 2. Kaart
 3. Verhalen
 4. Publicaties

Algemeen

Info

In september 2002 startte een archeologisch onderzoek op de locatie ‘De Vlijt’ of anders gezegd: Hoogstraat 130, 132 en 134. ‘De Vlijt’ verwijst naar de gevelsteen in het pand Hoogstraat 130. De Hoogstraat, die van oorsprong een dijk is, vormde de oostelijke grens van het opgravingsterrein. De Korte Hoogstraat en de Kornelis Speelmanstraat begrensden het terrein in het zuiden en westen. In de late middeleeuwen stond dit gebied bekend als ‘Swarte lant’ en tot de 19e eeuw heette dit deel van de Hoogstraat ‘Het Zwarte Veld’. Het archeologisch onderzoek liet toe om de dijk, de drie panden en het terrein ten westen van de dijk te onderzoeken. De dijk bestond hier uit pakketten humeuze klei, afgewisseld met lagen stro ter versteviging. De lagen bevatten weinig vondsten. Vermoedelijk is de dijk aan het einde van de 12e eeuw aangelegd. Tegen alle verwachting in, gebeurde dit niet op de oeverwal van de oude Vlaarding. De ondergrond bestond uit klei op veen. De historische namen voor dit deel van de Hoogstraat verwijzen hoogstwaarschijnlijk naar de natte situatie in de middeleeuwen. In het begin van de 17e eeuw werd de dijk afgetopt en verbreed. De voorkamers van de drie panden lagen op de dijk, de kelders bevonden zich in het verbrede gedeelte. Zowel Hoogstraat 132 als 134 had een inpandig toilet, dat door middel van een kleine stenen koker op de Joksloot loosde. De Joksloot liep parallel aan de achtergevels van de panden. Tussen de sloot en de huizen was er een 2 m brede strook waar de archeologen praktisch geen sporen aantroffen. Uit historische bronnen is bekend dat de Jokweg net achter de huizen doorliep. De kale zone is de enige indicatie voor de aanwezigheid van een weg. De Joksloot was aan beide zijde beschoeid met forse palen en planken. In de eerste helft van 18e eeuw werd de sloot gedempt en de archeologen vonden veel materiaal uit deze periode. De onderzoekers stelden vast dat de 18e-eeuwse huizen ten westen van de dijk vrij groot, stevig en goed gefundeerd waren. De 19e-eeuwse bouwwerken daarentegen, waren klein en van een slechte kwaliteit.

Foto's

Kaart

Op de kaart wordt de locatie getoond waar het onderzoek plaatsvond.

Onderzoek

Hier vind je een overzicht van de verschillende onderzoeken die plaatsvonden op deze locatie.

Verhalen

Deze verhalen hebben betrekking op dit onderzoek.

 1. Het archeologische verhaal van de Hoogstraat

  Het archeologische verhaal van de Hoogstraat

  De geschiedenis van de Hoogstraat gaat ver terug en is deels bepaald door haar gunstige ligging in een voortdurend veranderend landschap. Archeologisch onderzoek in de binnenstad stelt ons in staat het ontstaan van deze ‘oudste’ Vlaardingse straat te reconstrueren.

   

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties over dit onderzoek.

VLAK-verslag 13.1, De Vlijt [01.104]. Basisverslag van het archeologische onderzoek op de hoek van de Hoogstraat- Korte Hoogstraat op de locatie ‘De Vlijt’.

VLAK-verslag 13.2, De Vlijt [01.104]. Het archeobotanisch onderzoek: de analyse van de beermonsters

Archeologische kroniek Holland 2002: Zuid Holland : Vlaardingen, Vlijt

Van Huys tot vermalen gruis. Enkele bouwhistorische waarnemingen tijdens de sloop van de panden Hoogstraat 130 tot en met 134

Boringen tijdens de VLAK-opgraving Hoogstraat - hoek Korte Hoogstraat

Een tweede aardbeipotje van het zelfde type gevonden in Vlaardingen

Zes tinnen lepels van de locatie Hoogstraat/ Korte Hoogstraat, Vlaardingen